مجله نوجوان 56 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 56 صفحه 10

یاد دوست عکسی با لبخند اولین خبرنگاری که توانست از آیت الله خمینی عکس بگیرد که لبخندی بر لب داشت ، من بودم. لبخند آیت الله خمینی به خاطر سؤالی بود که یک خبرنگار فرانسوی از ایشان کرد مبنی بر اینکه شایع است آیت الله خمینی خیلی پولدار هستند و حتی از شاه هم بیشتر پول دارند، آیا این درست است ؟ ایشان لبخندی زدند و اظهار داشتند: (( من هیچ چیز ندارم و آنچه را هم که دارم متعلق به مردم ایران است. رسول صدر عاملی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 56صفحه 10