مجله نوجوان 56 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 56 صفحه 34

آسمانی ها به یاد شاعر عاشورایی سید حسن حسینی در چشم ذوالجناح کوه صبور فاجعه می دانست : آن شیهۀ غریب بوی مهیب زلزله می داد کوه صبور فاجعه وقتی در آستان خیمه نمایان شد گیسوی راهوار بغض بلندش در گرد باد ضجه پریشان شد در چشم ذوالجناح خبرهای تازه بود اندوه بر تو باد دل من ! اندوه بر تو باد ! ان شیهۀ غریب در اصل بوی زلزله می داد .... راز رشید به گونۀ ماه نامت زبانزد آسمانها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و باد تو را با مشام خیمه گاه در میان نهاد و انتظار در بهت کودکانۀ حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 56صفحه 34