مجله نوجوان 73 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 73 صفحه 4

سبد مریم شکرانی انرژی جزر و مد جهان آیندة ما با بحران انرژی روبروست . یعنی منابع انرژی موجود با سرعتی فزاینده در حال اتمام است . شاید تعجب کنید و از خودتان بپرسید چطور چنین چیزی ممکن است ؟ ! مگر نه این است که بر طبق قانون بقای انرژی مقدار کل انرژی در جهان ثابت است و هرگز تمام نمی شود ؟ ! پس چرا . . . درست است انرژی هرگز تمام نمی شود بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود و نکتة مهم دقیقاً در همین قسمت آخر نهفته است . منظور ما از تمام شدن منابع انرژی موجود تبدیل شدن آن به صورت غیر مفید و ناکار آمد انرژی است . انرژی گرما یکی از غیر مفیدترین و ناکارآمدترین صورت های انرژی است . کلیة صورت های انرژی در نهایت به انرژی گرمایی تبدیل می شوند . بازیافت و تبدیل انرژی گرمایی به صورت های قابل استفاده انرژی یکی از سخت ترین کارهای جهان معاصر ماست . ما هنوز نتوانستیم به صورتی قابل توجه انرژی گرمایی را برای خود مهار کنیم و از طرفی تمام صورت های مفید انرژیمان نظیر برق ، انرژی سوخت های فسیلی و . . . با شتابی چشمگیر به گرما تبدیل شده و عملاً از دسترس ما خارج می شوند . بالا رفتن دمای کرة زمین ، آب شدن یخچال های طبیعی ، از بین رفتن گروهی از گونه های گیاهی و جانوری تنها چند مورد کوچک از زیان های آلودگی گرمایی است . اما برای مقابله با بحران انرژی چه باید کرد ؟ فراگیرترین مبحثی که در این زمینه طرح شده است لزوم استفاده و بهره وری از دیگر صورت های انرژی است . ما می بایست راه های زیادتری برای استفاده از انرژی های موجود در دنیا یاد بگیریم و تنها متکی به انرژی حاصل از سوخت های فسیلی و نفت و گاز نباشیم . شاید اسم انرژی های نو به گوشتان خورده باشد . انرژی های نو به انرژی هایی نظیر انرژی نور خورشید - انرژی باد - انرژی جزر و مد و . . . اطلاق می شود که تاکنون مورد استفادة چندانی قرار نگرفته اند . هم اکنون بازار کار بر روی نحوة استفاده بیشتر از این انرژی ها بسیار داغ است و افراد زیادی به فکر کمک به راه حل نجات از بحران انرژی افتاده اند . روزانه از رسانه ها خبرهای زیادی می شنویم مبنی بر اینکه مثلاً اتومبیل خورشیدی ساخته شد یا آبگرمکن خورشیدی به بازار آمد و . . . جزر و مد دریاها یکی از پدیده های طبیعی است که از نظر تولید انرژی می تواند مورد توجه قرار بگیرد . جزر و مد پدیدة بالا آمدن و فرو نشستن آب دریاهاست که تحت تأثیر نیروی جاذبه و شتاب گرانش کرة ماه بر زمین است . هم اکنون دانشمندان در فکر تولید جریان الکتریسیته از پدیدة جزر و مد هستند یکی از روش های قدیمی برای تولید برق از پدیدة جزر و مد این است که با بستن سدهایی بر روی مصب رودخانه ها یا خلیج اصلی حوض هایی ایجاد می کنند که در هنگام بالا آمدن آب دریا در دوره های تناوبی آب از کانال هایی وارد حوض می شود . پس از فرو نشستن آب دریا اختلاف ارتفاع آب دریا و آب درون حوض پتانسیل یا انرژی نهفته ای ایجاد می کند که از این انرژی برای به حرکت درآوردن توربین های مولد انرژی الکتریسیته کمک می گیرند . در این روش معمولاً با هر بار پر کردن حوض 5 ساعت تولید داریم البته محققان هنوز هم در فکر اصلاح و بهبود این سیستم تولید انرژی هستند . نکته قابل توجه در مورد انرژی های نو این است که این انرژی ها برای محیط زیست ایجاد آلودگی نمی کنند . اگر شما در فکر ارائه یک تحقیق علمی جالب و بسیار کارآمد هستید پیشنهاد می کنم موضوع راه های بهره وری از انرژی های نو را از قلم نیندازند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 73صفحه 4