مجله نوجوان 73 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 73 صفحه 9

جلو نیا ، رفیقت مرده ! تا به حال فکرش را کرده اید که اگر در حال گشت و گذار در اقیانوس ، با یک کوسة گرسنه که احیاناً بدش نمی آید شما را بخورد ، روبرو شوید ، چه باید بکنید ؟ لازم نیست به مغزتان فشار بیاورید ، متخصصان حیات وحش ، این مشکل را برایتان حل کرده اند ، آن ها ماده ای اختراع کرده اند که اگر در حال شنا کردن ، آن را توی آب بریزید و یا به تنتان بمالید ، سر و کلة هیچ کوسه ای در اطرافتان پیدا نمی شود . این مادة شیمیایی ، به مشام کوسه ها ، خیلی بد بوست و بد جوری آن ها را فراری می دهد . اگر بخواهید بیشتر بدانید ، باید بگوییم که این ماده دقیقاً بوی کوسة مرده می دهد . مثل اینکه کوسه ها چندان بوی مردة خودشان را دوست ندارند و یا اینکه دل شان نمی خواهد با جسد رفقای شان روبرو شوند ، به همین جهت به محض اینکه این بو به مشام شان بخورد ، ترجیح می دند هزاران کیلومتر از آن محیط دور باشند ! متخصصان امیدوارند که بتوانند با استفاده از این ماده ، کوسه ها را از قلاب ها و لنگرهای مرگبار کشتی ها دور نگه دارند . من خودی ام ، غذا نیستم ! هیچکس نباید با غذایش دوست باشد ، چون در این صورت دلش نمی آید آن را بخورد . مثلاً شما اگر با یک پفک دوست شوید هیچوقت دلتان نمی آید آن را بخورید و باید تا صد سال نگهش دارید . این ماجرا دقیقاً برای جناب ببر پنگالی که تصویرش را می بینید پیش آمده . او با خوک های باغ وحش سی راکای تایلند دوست شده و به آن ها به چشم دوست شفیق نگاه می کند نه نهار ! مدیر روابط عمومی باغ وحش می گوید : « آنها یک روحند در چند جسم . با هم می خوابند و با هم بیدار می شوند و دائم از سر و کول هم بالا می روند . » این ببر چهار ساله تحت یک برنامة ویژه تربیت شده است . او از لحظة تولد با خوک ها و میمون ها و سگ های باغ وحش در یک محیط قرار گرفت و با آن ها رشد کرد . مدیر روابط عمومی باغ وحش می گوید : « ما قصد داشتیم نشان دهیم که گونه های مختلف حیوانات هم می توانند در صلح و دوستی در کنار هم زندگی کنند . »

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 73صفحه 9