مجله نوجوان 73 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 73 صفحه 20

قابل توجه بد عکسها ! راستی شما خوش عکس یا به قول با کلاس ها فتوژنیک هستید ؟ اگر جوابتان منفی است باید بگوییم که بیشتر این به تصوری که ما از قیافه و شمایل مبارک خودمان داریم بر می گردد چون ما همیشه خودمان را در آینه چپ و راست یا برعکس می بینیم و به آن تصویر از خودمان عادت می کنیم ولی وقتی یکی از عکس های خودمان را نگاه می کنیم که مثل آینه چپ و راست نیست انتظار و تصور ما از قیافه خودمان برآورده نمی شود و فکر می کنیم که در عکس بد افتاده ایم و فتوژنیک نیستیم چون به تصویر آینه از خودمان عادت کرده ایم . تفاوت دوربین های آنالوگ و دیجیتال در دوربین های آنالوگ از مواد حساس به نور (فیلم) برای عکسبرداری استفاده می کنیم . شما برای تهیه هر حلقه فیلم باید دست در جیب مبارکتان کنید و هم برای ظهور فیلم و هم برای چاپ عکس ها پول بدهید اما در دوربین های دیجیتال در واقع شما یک کامپیوتر کوچک دارید که عکس هم می گیرد دوربین های دیجیتال یک حسگر تصویری (CCD) دارند که کار فیلم را برای ما انجام می دهد و داخل آن پر از حافظة کامپیوتری است که عکسهای شما را برایتان ذخیره می کند . خوب اگر بخواهیم راست گفته باشیم باید بگوییم که هیچ کدام بهتر از هیچ کدام دیگر نیست . اولین اصطلاحها زمان قاجار که تازه عکاسی وارد ایران شده بود مردم هنوز به اسم های عجیب و غریب عکاسی عادت نکرده بودند و نمی توانستند درست آن را تلفظ کنند ؛ این شد که نویسنده ها و مترجمان کتاب های عکاسی یک سری کلمه از خودشان در آوردند . عکاسی= حجرة مظلم ، حجرة سیاه ، اتاق تاریک لنز= بلور ، ذره بین ، شیشة عدسی چاپ عکس= انتقال عکس در کاغذ ، آشکار شدن ، بروز شکل عکاس= عامل سوژه یا موضوع= عاکس عکس= تصویر بازتابیده

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 73صفحه 20