مجله نوجوان 80 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 80 صفحه 27

دکتر علفی که طبق اصول قدیمی و یونانی طبابت می کرده ، گوش آن ها را به قصد درمان نقرس با آتش کز می داده و این امر در بهبود موقتی آن ها مؤثر واقع می شده است . همین کز دادن ، توجهم را به گوش و رابطه آن با نقرس جلب کرد و درصدد تحقیق برآمدم و به سرعت دریافتم که مصریان قدیم نیز با کز دادن قسمت معینی از گوش ، عارضه نقرس را درمان می کردند . با وجودی که حس می کردم ، در این نوع درمان حقیقتی نهفته است ، نتوانستم منطقی بودن آن را به خود بقبولانم زیرا بین گوش و محل نقرس به اندازه یک سر تا پا فاصله بود . ولی مطمئن بودم که این رابطه از راه دور وجود دارد . به همین سبب درصدد کشف چگونگی رابطه برآمدم و همین باعث شد که تخصص سابقم را کنار بگذارم و فقط و فقط روی گوش و اسرار آن مطالعه و تحقیق کنم . هنوز یک سال نگذشته بود که به حقایق زیر پی بردم : 1 - همه اعصاب بدن به لانه گوش منتهی می شوند . 2 - از هر نقطه گوش ، سیم مستقیمی (مسیر رفلکس و انعکاس) به قسمت معینی از شبکه مغز کشیده شده و از مغز به یک بخش از بدن متصل شده است . دکتر لوژیه ، وقتی به وسعت و عظمت کار پی برد ، یک گروه تحقیقاتی تشکیل داد و با مساعدت این گروه پزشکی نقشه جغرافیایی گوش را ترسیم و ارتباط هر نقطه از گوش را با عضو مربوطه ، روی نقشه پیاده کرد . نقشه به قدری کامل از آب درآمد که حتی با یک نگاه سطحی به آن می شد فهمید که مثلاً نقطه معینی از محوطه نرمه گوش با مغز ، نقطه معینی از حاشیه لاله گوش با نخاع ، نقطه معینی از محدوده صدف گوش با بازوها ، پاها و دستها و قسمت دیگری از محدوده صدف گوش با دستگاه گوارش ارتباط مستقیم دارد . دکتر لوژیه نوشته است : " حیرت انگیز این که نقطه های گوش ، در طب سوزنی گوش ، با نقطه های طب سوزنی معمولی که در سراسر بدن پراکنده اند ، بی شباهت نیستند . هر دو نقطه را می توان از نقاط مجاورشان به سهولت تشخیص داد . چرا که از نوعی مقاومت الکتریسیته ای پوستی برخوردارند . با فرو کردن سوزن به این نقطه ها ، واکنش مورد انتظار در اندام و اعضا بروز می کند . ولی طب سوزنی گوش و طب سوزنی معمولی با هم بی تفاوت هم نیستند . مهم ترین تفاوت آن ها این است که نقطه های مورد استفاده در طب سوزنی که در بدن پراکنده اند ، دائمی و ثابت هستند و در زمان های دلخواه می شود به آن ها دسترسی پیدا کرد اما نقطه های گوش را فقط هنگامی می شود ردیابی کرد ، که در عضو مربوط به هر نقطه ، اختلالی پیش آمده باشد . تفاوت بعدی آن است که روش گوش درمانی ، مستقیماً روی مغز و یا از طریق مغز روی عضو مربوط ، مؤثر واقع می شود و سرعت تأثیرش نیز زیادتر و قطعی تر است در حالی که طب سوزنی ، نه روی یک نقطه معین ، بلکه روی نقاط مختلف اثر می گذارد . واضح تر بگویم ، در طب " گوش درمانی " تنها یک سوزن کافی است که به نقطه مرتبط با درد فرو برود ولی در طب سوزنی ، گاه دو تا بیست سوزن در نقاط مختلف بدن مورد استفاده قرار می گیرد . ظرافت کارموجب شده ، که روش گوش درمانی علیرغم روش طب سوزنی که هر پزشک معمولی هم می تواند به آن متوسل شود ، باید فقط به وسیله یک پزشک متخصص اعمال گردد . معالجه در ده دقیقه شش سال طول کشید تا مطالعات دکتر لوژیه به مرحله عمل درآمد . وقتی هم که وی گزارشش را به کنگره پزشکی اروپا تقدیم کرد ، چنان که انتظار می رفت ، عده ای در اصالت روش او شک آوردند ولی خبر وقتی به گوش چینیها یا پدران طب سوزنی رسید ، علاقه مندی زیادی نشان دادند و خبر های دقیق تر خواستند و سال بعد ، اصالت روش " گوش درمانی " را تأیید کردند . امروزه دکتر لوژیه در چین ، به پدر طب سوزنی گوش معروف است . وی شاگردان زیادی تربیت کرده که هر کدامشان در حال حاضر ، متخصص گوش درمانی به شمار می آیند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 80صفحه 27