مجله نوجوان 80 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 80 صفحه 33

طراح جدول : مسعود اختری افقی 1 - اثری گرانبها از سعدی - نانوا 2 - مدرک - اصطلاحی در فیلم برداری 3 - ضربه سر - وسیله ای در نانوایی - نخ ارتجاعی 4 - نوعی پوشش - سازمان 5 - صورت - شهری در خراسان 6 - شادمان در هم ریخته - از اجزای گیربکس اتومبیل 7 - صندوق حمایت از کودکان - مادر لری 8 - نوعی ساز - داور مشهور ایتالیایی 9 - دوتایش بازی ای بچه گانه است - جاهل - تو به انگلیسی 10 - از بی ادبان باید آموخت - ضربه به وسیله پا 11 - اهرم چکاننده اسلحه - از هواپیما بیرون می پرد عمودی 1 - در و مروارید - قبل از کلام 2 - آقایی که دوست دارد در تلویزیون باشد 3 - از چاشنی هاست - بخشندگی - غذای مریض 4 - محل پختن نان - باید عاقل باشد 5 - یکی از پیامبران - آب رؤیایی 6 - محل ذخیره سوخت خودرو 7 - نازک به هم ریخته - کار وکیل 8 - از شهر های استان سمنان - نگهدارنده کشتی 9 - گوشت آذری - رهبر مردم هند - خرس عرب 10 - یکی از مقاطع تحصیلی 11 - خاموش نیست - صدای خوش لطیفه های بی کلاسی در دانشگاه اسکاتلند ، استاد شیمی به شاگردانش گفت : " من یک سکه نقره در این مایع انداختم ، بگویید ببینم آیا این سکه در مایع حل خواهد شد یا نه ؟ " سی شاگرد کلاس یک صدا گفتند : " نه! " استاد با تعجب از آن ها پرسید : " از کجا با این اطمینان حرف می زنید ؟ " یکی از شاگردان جواب داد : " از آن جا که اگر خطری سکه را تهدید می کرد ، شما هرگز آن را داخل مایع نمی انداختید! "

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 80صفحه 33