مجله نوجوان 185 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 185 صفحه 22

برای اعضای کلوپ اعصاب نوردی حیم اعصاب نورد چند کیلو خرما چند کیلو کیک پیش از این نیز در مورد محدودیت های سنّی در اعصاب نوردی صحبت کرده ایم . باز هم تأکید می کنم که اعصاب نوردی هیچ محدودیت سنّی ای ندارد ، از یک بچّه کودک به دنیا نیامده تا یک آدمی که سالهاست جانش را به جان آفرین تسلیم کرده است ، همگی می توانند اعصاب نوردی کنند . مثلاً بعضی از اموات هستند که راه و بیراه به خواب این و آن می آیند و هِی اُرد می دهند . بچّه کودکها هم هیچ محدودیتی برای این کار ندارد؛ یعنی هر وقت که دلشان خواست عربده را آغاز می کنند و هر وقت و هرجا که صلاح دیدند «گلاب به رویتان» را وِل می دهند و . . . . از همة اینها گذشته همیشه هم حق با آنهاست و دیگران باید سرویس بدهند و رضایت بچّه کودک را جلب کنند . چند کیلو خرما برای مراسم تدفین ! یکی از مکانها و موقعیتهایی که خیلی خیلی جا برای اعصاب نوردی دارد مراسم ختم و چلّه و . . . اینجور چیزهاست . می خواهید بفهمید که واقعاً بازماندگان مرحوم چه قدر ناراحت هستند ، آیا ناراحتی شان بیشتر از فوت مرحوم است یا هزینه هایی که روی دستشان گذاشته است یا اینکه از محتویان وصیت نامه دلخور هستند ، یک راه بیشتر وجود ندارد و آن هم اعصاب نوردی است . شما با اعصاب نوردی می توانید به لایه های درونی شخصیت افراد راه پیدا کنید و آن را برای خود و دیگران آشکار سازید . مرحلة اول این است که مثل کَنه به صاحب مرده بچسبید و هِی او را دلداری بدهید . در حالی که از سجایای اخلاقی مرحوم یاد می کنید و جای خالی او را به دیگران یادآْوری می کنید یا خودتان را در بغل ولی دم بیندازید و زار بزنید یا باری دلداری او را در آغوش بکشید و از او بخواهید خوددار باشید و خودش را کنترل کند و بداند که دنیا به آخر نرسیده است ! راه بعدی این است که حسّاسیت صاحب عزا را نسبت به مال دنیا برای دیگران آشکار کنید . برای این کار هزار بار بروید و خرما بردارید و بخورید یا 45 هزار بار دست کثیفتان را درون دیس حلوا بکنید و ته حلوا را در بیاورید . سر میز شام حتّی غذای اضافی طلب کنید و چند لحظه بعد دور دوم دوغ و نوشابة خود را هم تجربه کنید . اگر

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 185صفحه 22