مجله نوجوان 185 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 185 صفحه 27

و بیننده دوست دارد قدم به قدم با داستان همراه شود و گره را باز کند . لبخنده در حالی سراغ این مضمون رفته است که سریال های قبلی اش به دلیل ، ریتم کند ، شکست خورده اند . سریال «کارآگاهان» با بازی زیبای مهدی هاشمی و اکبر زنجانپور کار جدید لبخنده بود که به جز مواردی معدود که آن هم به خاطر بازی قدرتمندانة کامران تفتی ایجاد شده بود ، به عنوان یک سریال پلیسی و معمّایی قابل قبول نبود . البته قدرت کامران تفتی بیشتر مربوط به حرکات رزمی اوست نه قدرت بازیگری و این در حالی است که او در آثار فخیم زاده از نظر بازیگری نیز قابل قبول ظاهر شده است . تخصّص لبخنده در کار های ملودرام است ولی این بخش کار او نیز در این سریال پلیسی به چشم نمی آید و مانند یک وصلة ناجور به اصطلاح توی ذوق می زند . حمید لبخنده برای گریز از کلیشه شدن از فرمول موفق سریال «در پناه تو» فرار می کند ولی این کلیشه گریزی او بیش از آنکه برای او موفقیتی در پی داشته باشد موجب شکست آثارش شده است . جاسوس بازی رمانتیک چندی است سریالی به نام «آینه های نشکن» از شبکة دوم سیما بخش می شود . این سریال به موضوع انرژی هسته ای می پردازد . علی قربان زاده که نقش یک فیلمساز جوان را در این سریال بازی می کند به واسطة برادر بزرگترش که در سازمان انرژی اتمی مشغول به کار است برای تصویربرداری و جمع آوری یک آرشیو تصویری و آموزشی از فعالیت های هسته ای ایران به استخدام سازمان در می آید . کار قربان زاده تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز می شود . صبا کمالی که نقش همسر قربانزاده را بازی می کند به طور سربسته اطلاعات محرمانه را برای دوستش فاش می کند و همین مسئله باعث می شود افرادی فعالیت های آنها را زیر نظر بگیرند . از آنجایی که قرار است با یک فیلم جاسوسی و پلیسی روبرو باشیم باید گفت که سریال ضعف های بسیار زیادی دارد . جواد اردکانی کارگردان این اثر سعی کرده است با ایجاد یک فضای رمانتیک و خانوادگی در کنار داستان اصلی ، جذابیت های داستانی را بیشتر کنند ولی همین مسئله ضربة شدیدی به ضرباهنگ فیلم زده است و با حرکت کند خود به بخش جدّی و اصلی سریال آسیب رسانده است ، هرچند که عوامل بیگانه هم از همین نقطة ضعف برای نفوذ به خانوادة قربان زاده و درنهایت کلّ پروژه استفاده می کنند !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 185صفحه 27