مجله نوجوان 217 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 217 صفحه 24

تقریباً دوازده سیزده سال است که یک روش ویژه نوین با شخصیت بودن به وجود آمده است. این زمینة اساسی، موبایل نام دارد که کم کم در این دگردیسی ناموفق قرار شد به آن بگوییم تلفن همراه و به طور خلاصه، همراه! همین نامگذاریها و نام بردنها نشان از شخصیت والای انسانی دارد، برای مثال برخی به طور خلاصه به موبایل خود می گویند گوشی و برخی از الفاظ دیگری استفاده می کنند و روی وسیلة خود مانند یک فرد باشخصیت نام می گذارند. مثلاً به گوشی خود می گویند پطروس یا می گویند کوروش. داشتن موبایل در ابتدا که قیمتش میلیونی بود، خیلی خیلی شخصیت به حساب می آمد ولی کم کم با آمدن پیش شماره های « صفر نهصد و شرمنده» با اینکه قیمت آن خط های با شخصیت نسبت به آن ابتدا پایین تر آمده بود، باز هم نشانه ای از شخصیت افراد داشت تا اینکه در پی یک اقدام بی نمک و بی شخصیت ساز، قیمت کل این خطوط پایین آمد. حالا دیگر کیفیت اهمیتی ندارد و این کمیت است که حرف اول را می زند، برای مثال اگر کسی 600 تا خط موبایل داشته باشد، خیلی با شخصیت تر از فرد است که 599 تا دارد. به غیر از این در حال حاضر خود گوشیها و مارک آنها است که شخصیت شما را تضمین می کند، برای مثال کسی را که یک گوشی چراغ قوه دار دارد، اصلاً نمی توان از نظر شخصیتی با کسی که موبایلش را با یک قلم شماره گیری می کند، مقایسه کرد. مطمئناً آن جناب قلمی خیلی باشعورتر و با شخصیت تر از آقای چراغ قوه ای است. اصلاً همین که شعورش به خریدن چنین گوشی پیچیده ای رسیده است، نشان از فرهیخته بودن او دارد یا کسی که زیر گوشی اش یک صفحه کلید گنده بیرون می آید و از بالایش یک دیش ماهواره ای سر می کشد و از کنارش شلنگ آتش نشانی آویزان است، می تواند حتی از نظر شخصیتی دبیر کل سازمان ملل هم بشود ولی کسی که هنوز مثل املها روی گوشی اش فقط ده تا کلید دارد و حتی یک بلوتوث الکی هم ندارد، از نظر شخصیتی حتی لیاقت آن را دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 6 پیاپی 218 / 2 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 217صفحه 24