مجله نوجوان 217 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 217 صفحه 26

اخبار علمی جلبکها در اعماق دریاچه منصوره نظری در اعماق دریاچه در شمال آمریکا، اکوسیستم عجیبی کشف شده است. در این دریاچة بزرگ، جلبک های سبز و آبی رنگ نایابی یافت می شوند. این جلبکها در شرایط بسیار سخت و غیرطبیعی گل می دهند اما در این دریاچه رشد عجیبی کرده اند. چنین جلبک هایی در آبهایی بسیار شور و فاقد اکسیژن زندگی می کنند. در این شرایط هیچ موجود زندة دیگری نمی تواند زندگی کند و حیات داشته باشد ولی حال این جلبکها در این دریاچه به حیات خود ادامه می دهند. دانشمندان زمین شناسی، اعماق این دریاچه را بررسی کرده اند. آنها با تعجب دریافته اند که در این شراط باید ماهیهای ساکن آبهای شیرین زندگی کنند ولی در این اعماق، جلبکهای آبی و سبزی هستند که شبیه جلبکهای دریاچه های قطب جنوبند. این نوع اکوسیستمها فقط در دریاچه های قطب جنوب و آبهای بسیار داغ مشاهده می شود. محققان امیدوارند در این اکوسیستم عجیب و منحصر به فرد، موجودات جدید کشف کنند. دستگاه جدیدی برای ناشنوایان پژوهشگران دستگاه جدیدی را برای کمک به افراد ناشنوا ساخته اند. این دستگاه براساس حس لامسه کار می کند و لب خوانی را برای ناشنوایان آسان تر می کند. این وسیله امواج صوتی را به ارتعاشات تبدیل می کند. ناشنوایان می توانند این ارتعاشات و لرزه ها را با پوستشان احساس کنند و به این ترتیب دقیق تر لب خوانی کنند. این وسیله ارزان تر از کاشت حلزون گوش برای ناشنوایان است. وقتی ساخت این دستگاه توسط محققان آمریکایی کامل شد، می تواند بسیار پر کاربرد باشد چون بسیاری از ناشنوایان به دلیل مشکلات مالی نمی توانند حلزون گوش پیوند بزنند اما این وسیلة لامسه ای قیمت پایین تری دارد و راحت تر در دسترس قرار می گیرد. این دستگاه جدید، برنامة نرم افزاری دارد که با برنامة تلفنهای هوشمند سازگار است. ناشنوایان با استفاده از این نرم افزار حتی می توانند حروف نزدیک به هم را نیز از هم تشخیص دهند چون حروفی مثل « ب» و « پ» که تلفظ مشابهی دارند، از طریق لب خوانی بسیار مشکل است. دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 6 پیاپی 218 / 2 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 217صفحه 26