مجله نوجوان 217 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 217 صفحه 34

شمارة جدول 217 طراح جدول: بنیامین اختری افقی 1- کاشف مولد بیماری سل- کوه معروف استان خراسان 2- از حرکات زبان عربی- نو- نیروند 3- جمع یتیم- فالبین- بیابان 4- کجش به منزل نمی رسد- پروردگار- ابزارآلات- نوعی گاز 5- از استان های کویری- وطن 6- نام دیگر سیاره مریخ- راحت- کاغذ تضمینی بانک 7- یکی از عروسک های ملی- گلو- بهره- خانه 8- از اجزاء چشم- مرکز استان گیلان- از حالت های تیراندازی 9- سوره را تشکیل می دهند- پدر آذری- سوم شخص مفرد - از شهر های شمالی آذربایجان غربی 10- نه عرب- چشمه- جهت یاب نظامی 11- از حیوانات با دم زیبا- کوچه سرپوشیده 12- سریع- غلاف شمشیر- تکرار حروف آخر فارسی- عملی جهت آماده سازی زمین کشاورزی 13- بچه به زبان لری- جهان- شهر پیامبر 14- بر روی آب بودن- بغل- محلی 15- از سلاح های انفجاری- ناخدا عمودی 1- حلقه آویخته زین اسب- کوچک فرنگی- بالاتر 2- محل آرد نمودن گندم- نژاد ایرانی- نوعی بستنی 3- بهتر از دیگری- غلام زر خرید- منطقه ای در جنوب هند 4- آزاد- عضو سود شرکتی- شهری مذهبی- جو 5- سنگی مرغوب- مرکز- پایتخت ایتالیا 6- از بالا پوشهاست- خواننده ای معروف- بی نور 7- همنشین گل- از کشور های همسایه غربی - نشانه ها 8- سیاره من و تو - از اجزاء صورت 9- فصل شکوفه ها- از شهر های شمالی- منقار 10- از حواس پنجگانه- فرمانروا- جگر سفید 11- خطایی در تنیس- رستاخیز- همیشگی 12- سازمان همکاری های اقتصادی (بهم ریخته) - صدای نفس زدن- یار تیر- از کشور های عربی 13- از جزایر ایران - پوشاننده- صبرش معروف است 14- شهری روی آب- کماندو- هنر هفتم 15- به تازگی جزء ورزش هاست- از رود های جنوبی ایران- نامی دخترانه دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 6 پیاپی 218 / 2 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 217صفحه 34