مجله نوجوان 238 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 238 صفحه 12

امام ؛ در سایه ی خیال س .حسینی یاران ! چه دردی است یاران ! کز داغ پیر جماران دل ، ساز اندوه و ماتم ، از حد فزون می نوازد فرهاد دل در فراقش شور دگر کرده بر پا با تیشه آهنگ حسرت در بیستون می نوازد عباس براتی پور مباد آسمان بی تو خالی بماند و این چشمه دور از زلالی بماند محمد کاظم کاظمی او که مهرش نشسته بر دل ما سید مهربان محفل ما سیدی سبز ، سبز و بی پایان سیدی از سلاله ی باران سیدی از بهار زیباتر خطّش از خطّ عشق خواناتر ناصر حامدی نگاه "او" چه بگویم بهنهر جاری رود گل رخش به گل آفتاب می ماند فاطمه راکعی سادگی در تو مثل دریا بود در تو عصمت ، بلند بالا بود با تو می شد پرنده را فهمید با تو می شد ستاره را بویید ایرج قنبری

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 238صفحه 12