مجله نوجوان 242 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 242 صفحه 3

بسم الله الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب و الابصار ، یا مدبر اللیل و النهار ، یا محوّل الحول و الاوحوال ،حوّل حالنا الی احسن الحال 4 اول سلام 5 یاد ایام 6 آفتاب مهربانی 7 فرم اشتراک 8 من هم بادبادک دارم 13 طنز 16 شعر 18 فالنامه 20 کشتی رنگین کمانی 22 از لابلای کتابها 24 نقل و نمک 26 گزارش تصویری و ورزشی ..............................................30 جدول ................................................34 242 نوجوانان دوست دو هفته نامه نوجوانان ایران سال پنجم ، شماره 30پیاپی 242 (دوره ی جدید) نیمه ی اول فروردین ماه 1389 ، قیمت 400 تومان صاحب امتیاز : موسسه تنظیم ونشر آثار امام (ره) مدیر مسئول : مهدی ارگانی سردبیر : حسن احمدی مدیر هنری : کبری ابراهیمی تلفن : 22290191 توزیع و امور مشترکین : محمدرضا ملازاده تلفن : 66706833 فکس : 66712211 نشانی مجله : تهران خیابان شهید باهنر ، خیابان یاسر ، خیابان سوده ، نبش شیرا ، کد پستی 1977663613 موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) روابط عمومی ، دوست نوجوانان. تصویر سازی روی جلد: علی عامه کن

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 242صفحه 3