مجله نوجوان 242 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 242 صفحه 9

بادبادک ها. بچه هایی که بادبادک داشتند ، بزرگ بودند ، همه کاره بودند ، صدایشان را هر وقت دلشان می خواست کلفت می کردند و سر ما فریاد می کشیدند و فرمان می دادند. گاهی اگر نان قندی یا یک مشت تخمه به یکی از بچه های بادبادک دار می دادیم ، اجازه می داد کنارش بایستیم و خال شدن بادبادک او را کنار لکه ابر های سفید و بازیگوش تماشا کنیم. - "می بینی ؟ بادبادک من بالاتر از همه بادبادک هاس !

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 242صفحه 9