مجله نوجوان 242 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 242 صفحه 18

فال نامه نویسنده و تصویرگر : حسین کشتکار متولدین فروردین : احساس می کنید که با مسئولیت شما را سخت درگیر کرده . در حالیکه اینطور نیست . اینقدر اوضاع را سخت نگیرید . چند خبر خوش خواهید شنید . ضمناً به کنایه اطرافیان توجه نکنید و از رفتار انسان دوستانه اتان دست نکشید . متولدین اردیبهشت : مسئله ای باعث فاصله افتادن بین شما و دوستان شده اما نباید شکافی که بینتان ایجاد شده شما را مایوس کند . واکنش شدیدی نشان ندهید ، فشار و کشمکش به طور کامل و خودبخود از بین می رود . متولدین خرداد : آن دسته از متولدین این ماه که دچار مشکل شده اند باید صبورانه برخورد کنند چرا که عکس العمل های شدید و غم انگیز آنها . به اطرافیان لطمه می زند توصیه می شود قبل از اینکه مسائل جزئی تبدیل به یک بحران شود گذشت و عفو را پیشه خود سازید . متولدین تیر : مژده مژده بزودی احساس خشنودی و رضایت می کنید . دیگران جذب شما می شوند و همه دوست دارند که به نحوی شما را خوشحال کنند . لحظات فوق العاده ای برایتان فراهم می شود . همیشه چنین لحظاتی را پیدا نمی کنید . پس قدر دان باشید . متولدین مرداد : متولدین این ماه ، عاشق مهربانی و رافت . منطقی و متعادل هستند و از خشونت دوری می کنند . بردبار و شکیبا ، با نشاط و سرزنده . آرام و عادل هستند و قلبی رئوف و مهربان دارند . از هر گونه بخل و حسادت دوری می کنند . متولدین شهریور : مدتی است دوست خوبی سعی می کند .شما را شاد و خندان ببیند . شما باید قدر دان او باشید .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 242صفحه 18