مجله نوجوان 55 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 55 صفحه 20

برای خود ایمیل بسازیم! مرحله 1) 1- شما باید یک ID برای خود انتخاب کنید که می تواند ترکیبی از حروف و اعداد باشد. این ID باید منحصر به فرد باشد یعنی نباید قبلا کسی پیش از شما آن را انتخاب کرده باشد. در غیر این صورت در مرحله نهای با پیغام مخالفت Yahoo مواجه خواهید شد. اگر می خواهید حتما یک کلمه خاص مثلا نام شما در ID مندرج باشد . اما قبلا آن نام توسط دیگران انتخاب شده است. می توانید با افزودن یک شماره یا حرف اضافی این ID را ر تصاحب خود در بیاورید. این اطلاعاتی در مورد ID بود اما باید بگویم که 90 درصد کسانیکه ایمیل برا ی خود می سازنداز پسوند yahoo.com استفاده می کنند زیرا که این سایت برای میل شما بیش از 4 گیگا بایت فضای رایگان در نظر گرفته است پس بعد از مرحله اول شما ابتدا کلمه www.yahoo .com را در Browse اینترنت اکسپلورر تایپ می کنید. 2- هنگامی که صفحه یاهو را در پیش چشم خود دیدید کلمه sign up را انتخاب می کنید. 3- بعد از آن صفحه ای ظاهر می شود که دارای سه گزینه است که شما به دو گزینه بعدی کاری نداید چون باید در قبال آن پول بدهید پس گزینه اول Free mail yahoo را که به معنا یایمیل رایگان است انتخاب می کنید. 4- صفحه ای دیگر پیش روی شما ظاهر می شود. در اتدای این صفحه در کادر شماره یکم نام خود را می نویسید . در کادر شماره دو فامیلی خود را می نویسید. مرحله بعد با توجه به توضیحاتی که در مورد انتخاب ID در ابتدا به شما دادم یک ID برای خودتان انتخاب می کنید که به این صورتنمایش داده می شود. Doost_ nojabanan@yahoo.com مرحله 2) بعد از انتخاب ID حال شما باید یک پسورد با اسم رمز مناسب برای خود انتخاب کنید که حداقل باید 6 رقم باشد. البته توصیه من این است که رمزی را انتخاب کنید که حدس زدن آن بسیار ساده نباشد. مرحله 3) بعد از انتخاب پسورد یک بار دیگر آن را در کادر پایینی آن که re type است تکرار کنید. مرحله 4) در این قسمت شما باید از کادر رو به رو یک سؤال انتخاب کنید و به آن پاسخ بدهید و فراموش نکنید که این مسأله حائز اهمیت است. زیرا اگر شما رمز خود را فراموش کنید این سؤال از شما پرسیده می شود. به عنوان مثال از شما می پرسد که نام مدرسه شما چیست؟ پاسخ شما باید اسم مدرسه تان باشد. مرحله 5) بعد از پشت سر گذاردن مراحل 4 گانه شما به Birthday می رسید که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شما باید در این مرحله تاریخ تولد خود را به صورت میلادی بنویسید. توجه داشته باشید که حتما این مرحله و مرحله قبل را که از شما سؤال می پرسند را حتما فراموش نکنید که اگر رمز را فراموش کنید توسط این دو سؤال است که شما می توانید وارد میلتانشو.ید در غر این صورت دیگر میل شما قابل دسترسی نیست و به نوع بلوکه می شود. مرحله 6) این گزینه اختیاری است و نوشتن آن لزومی ندارد. مرحله 7) در این بخش شما باید zip/postal کدپستی و کد کشور خود را انتخاب کنید. مرحله 8) سه گزینه در این مرحله می بینید که انتخاب آن اختیاری است و معمولا لزومی ندارد که پر شود اما با انتخاب other می توانید از این مراحل بگذرید. مرحله 9) در انتها شما باید رمزی که یاهو برای شما در نظر گرفته است در جایی که مشخص شده وارد کنید و کلمه I agree به معنای موافقت شما برای دریافت میل و قبول قوانین یاهو پایان دهنده کار شما است. حالا شما یک ایمیل دارید.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 55صفحه 20