مجله نوجوان 14 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 6

وی ترویل خان (بیماریهای مزمن نوجوانی) شیمپاسکوپ بعضیها ذاتاً نابغه هستند. مثلاً همین اینجانب. نگاه کنید. واقعاً هوش همینطوری دارد از من منتشر میشود. نه؟ اینه! البته بنده این ویژگی را از اجدادم دارم. میگویند انیشتن، مارکوپولو، هاچ زنبور عسل، پدر پسر شجاع، ادیسون و پروفسور بالتازار هم همین جوری بودهاند. یعنی باهوش و نابغه! البته اینها همه بعد از خاندان بزرگ «شیمپالها» هستند. در کتاب «شیمپال نامه زقوزی» که قبلاً راجع به آن گفتهام، ذکر شده که «شیمپال سیزدهمیه» یکی از نابغهترین افراد زمان خود بوده است. اتفاقاً در همان زمان، فردی به نام «گیج پانگول زپلشک» میزیسته که خیلی هم خنگ و دست و پا چلفتی بوده. «گیج پانگول» یک روز به در خانه شیمپال میآید و از او میخواهد تا آخرین اختراعش را نشان دهد. جد نابغه بنده هم یک دستگاه «شیمپالسکوپ» (بر وزن تلسکوپ) اعلا را که تازه اختراع کرده بود، به او نشان میدهد و میگوید که با این دستگاه میشود میمونها را سر شاخه درختان رصد کرد تا در صورت پرت کردن نارگیل و موز به همدیگر، بقیهشان را گرفته و با ضبط موزها و نارگیلهای اسراف شده، تنبیهشان کرد. در همین زمان، «گیج پانگول» با شصت پایش میزند یک چیزی از آن وسیله نازنین را خراب میکند و بلافاصله با خواهش و تمنا از جناب شیمپال میخواهد تا به او اجازه بدهد که «شیمپالسکوپ» را تعمیر کند. جناب شیمپال هم که به اندازه کافی از دست او ناراحت شده بود او را با دسگاه تنها میگذارد اما چشمتان روز بد نبیند. درست نیمههای روز وقتی جناب شیمپال برمیگردد با دو چشم خود میبیند که «گیج پانگول» آخرین قطعه اختراع نازنین را هم باز کرده و م شغول خوراندن آنها به یک «بزپال» (یک نوع بز سیزدهمیه) است. بعله! این را گفتم که بگویم امان از دست آن آدمهایی که فکر میکنند نابغهاند اما ضریب هوضیشان از یک مارمولک بیسواد هم کمتر است. اصلاً همینها هستند که جلوی پیشرفت علم بشر را گرفتهاند وگرنه الآن من و شما با سفینه یک روز در میان میرفتیم کره مشتری، آب هویج میخودریم و برگشتنی در مریخ کنسرو لوبیا میخریدیم و برمیگشتیم. حالا فکر کنید این دشمنان پیشرفت علم نهتنها در زمان ما کم نشدهاند بلکه بیماریهای خود را به شکل خطرناکی به نام «وی ترویل خان» یعنی ویروس تعمیر وسایل خانه، به دیگران هم سرایت میدهند. بنده هم از آنجا که نگران علم هستم و میترسم مجبور باشم تا سالهای سال در همین جا آب هویج بخورم، تکانی برای کنترل این افراد به ذهنم رسید که میگویم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 6