مجله نوجوان 14 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 7

علائم بیماری: اصولاً افراد مبتلا به «وی ترویل خان» دوست دارند هر چیزی را در خانه یا اطرافشان تعمیر کنند. مثلاً میروند دوچرخه پسر همسایه روبرویی را تعمیر کنند، میزنند همه چیزش را درب و داغان میکنند. سعی میکنند تا رادیوضبط خانه را تعمیر کنند، اما در نهایت 3 تا سیم و چند تا دکمه تحویل پدرشان میدهند. هوس میکنند، یخچال خانه را تعمیر کنند و البته کاری میکنند که مادرشان از آن پس میتواند در یخچال تعمیر شده، نان بپزد و یا لباس بشورد. راههای درمان الف) درمانهای سنتی: 1- کمی مغز گوسفندی یا گوسالندی یا گاوندی را جوشانده، ماست و کدو اضافه کنید و بدهید بخورد. 2- «سقولمه مل هجک» یک گیاهی است که نمیدانم چیست. آن را بدهید بخورد. 3- تخم خربزه و طالبی تازه را لای نان ساندویجی گذاشته، با کوجه و خیارشور بدهید بخورد. 4- کلهاش را روزی هشت بار داخل تشت آب و یا حوض با سنگپا بشورید، سپس از ناحیه «گوشاوی» (گوشها) با گیره به بند رخت آویزانش کرده، این بار جوشانده «سقولمه مل هجک» را به ملاجش بمالید. راههای علمی و جدید: 1- «سقولمه مل هجک» علمی و جدید را تهیه کرده، بدهید بخورد، اگر خوب شد که هیچ، اگر نشد،با کفگیر آنقدر بزنید توی دماغش تا مثل پیشانیاش صاف شود. 2- یک پاتیل کلهپاچه، بار بگذارید، بنشینید با لذت بخورید، بعد مغزها را جدا کرده، با لذت بخورید سپس با قابلمه بزنید توی مغزش. اگر خوب شد که هیچ، اگر نشد بزنید توی مغز خودتان. 3- یک نفر را استخدام کنید تا روزی 40 هزار بار از او بپرسد: «مغز داری؟»‏ «فهم داری؟» و آنقدر بپرسد تا طرف از زندگی ناامید شده، برود خودش را از بالای پشتبام پرت کند پایین. آن وقت اگر خوب شد که هیچ، اگر نشد، بروید آن کسی را که استخدام کرده بودید را از پشتبام پرت کنید و یک نفر دیگر را استخدام کنید. 4- بدهید ماشین قصاب محله را تعمیر کند. خود قصاب با ساتورش یک کاری میکند که او خوب شود. بعد در بیمارستان به عیادتش رفته و 30 هزار بار بپرسید: «مغز داری؟»‏ «فهم داری؟» اگر خوب شده بود که هیچ، اگر نشده بود، این بار بدهید ماشیننانوای محله را تعمیر کند. 5- او را در بیابانهای کویر لوت رها کرده تا از بیکاری شترها را تعمیر کند. بعد از آنکه برگشت از او بپرسید: «مغز داری؟»‏ «فهم داری؟» اگر گفت نه که یعنی خوب نشده و باید دوباره همه بلاهایی که گفتم را سرش بیاورید اما اگر گفت آره،بدانید دروغ میگوید، پس فرقی نمیکند، دوباره همان بلاها را سرش بیاورید. پروفسور شیمپال فوق تخصص تعمیر بز بعد از تعمیر

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 7