مجله نوجوان 14 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 16

CAPITOL MON. - TUES. - WED. روشناییهای شهر فیلم «سیرک» یا «دلقک سیرک» سه برابر مخارج خود فروش کرده بود. ولی با این حال چارلی از نتیجه آن راضی نبود. یک ماه بعد از اکران «سیرک» چارلی به فکر ساخت «روشناییهای شهر» افتاد. این فیلم همراه با جشن باشکوهی در لوسآنجلس افتتاح شد. علاوه بر چارلی «آلبرت انیشتین» و همسرش نیز در مراسم افتتاحیه روشناییهای شهر حضور داشتند. با این همه چارلی در صحنه آخر فیلم که تراژدی زندگی را با لبخند تمسخرآمیزی به تماشاچیان عرضه میکند، کمتر کسی را به گریه نمیاندازد. منتقدین، روشناییهای شهر را بهترین فیلم تکنیکی چاپلین خواندهاند. Charli Chaplin پسرک منتقدان، فیلم «پسرک» را بهتر از «زندگی یک سگ» دانستند. این فیلم در 1920 ساخته شد. در فیلم «پسرک» جکی کوکان ایفاگر نقش پسرک، شهرت عالمگیری در کودکی خود به سرت آورد. میگویند برای صحنهای که پسرک در آن خمیربازی میکند و چاپلین ناگهان درمیان ملافهها از خواب میجهد و دست و پایش گیر میکند، درست دو هفته وقت و 50 هزار فوت، فیلم صرف شده است. با تمام این احوال برای آن صحنه که بیش از یک دقیقه طول نمیکشد، مصرف این همه وقت، کار و سرمایه یک کار غیرعادی محسوب میشود. او در کارش از بذل هیچ کوششی خودداری نمیکرد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 16