مجله نوجوان 14 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 20

روشناییهای شهر چاپلین از سینمای ناطق متنفر بود و برای یک دهه از آن اجتناب کرد. او باندهای موسیقی را به فیلم روشناییهای شهر اضافه کرد اما فیلم در نهایت فیلمی صامت بود. خیلی از فیلمبینها و منتقدهای حرفهای معتقدند روشناییهای شهر بهترین فیلم چاپلین است. در این فیلم چارلی ولگرد به دختر نابینا و مرد میلیونر میآموزد که زندگی کردن ارزش زنده بودن را دارد. یکی از پراحساسترین صحنههای تاریخ سینما شاید برایتان جالب باشد بدانید یکی از پراحساسترین صحنههای تاریخ سینما، صحنهای از فیلم پسربچه چاپلین ناست که در سال 1921 ساخته شد. در یکی از صحنههای تعقیب و گریز، چاپلین در حال فرار از بالای پشتبامهاست که ماشین یتیم خانه پسرک را میبرد. لحظهای که تمام کمدیها، طنزها، تعقیب و گریزها و شوخیها را از ذهن تماشاچی پاک میکند و او را به فکر فرو میبرد. THE KID فیلم مورد علاقه چاپلین خیلی از مردم و البته خود آقای چاپلین فیلم جویندگان طلا را بیش از بقیه فیلمها دوست داشتند. این فیلم در سال 1925 ساخته شد و معروفترین صحنه آن صف طویل آدمهایی است که برای یافتن طلا از گدار چیکلوت (محلی در کوههای راکی مجاور مرز آلاسکا و کانادا) میگذرند. CHARLIE CHAPLIN THE GOLD RUSH اولین فیلم ناطق چاپلین وقتی چاپلین دیکتاتور بزرگ را ساخت، فیلمهای ناطق بازار سینما را قبضه کرده بودند و چارلی دیگر نمیتوانست در برابر این اختراع بزرگ مقاومت کند بهعلاوه او توانایی تقلید کمیک صدای هیتلر را داشت! دیکتاتور بزرگ پایان شخصیت ولگرد چارلی بود! چاپلین بعدها گفت واقعیت غمانگیزی که درباره نازیها در ذهنش حک شده بود مانع نفوذ طنزها و کمدیهای شخصیت ولگرد به این فیلم میشد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 20