مجله نوجوان 14 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 23

کرد، موقعی بود که به کارفرمای تئاتر خود پیشنهاد کرد که نمایش چارلی را فیلمبرداری کنند. در این زمان او از سینما هیچ اطلاعی نداشت و تصور میکرد که داستان را میتوان پشت سر هم و بدون تغییر دادن زاویه دوربین و مونتاژ و غیره، تعریف کرد. درست هنگامی که فیلمهای صامت در حال تبدیل شدن به فیلمهای ناطق بود، چارلی اسپنسر چاپلین وارد سینما شد. (1913) «برای گذران زندگی» اولین فیلمی بود که چارلی در آن بازی کرد. اگر بخواهیم تمام فیلمهایی را که او قبل از فیلمسازی در آنها بازی کرده، نام ببریم، باید اوراق زیادی را سیاه کنیم! او فاصله بین بازیگری و فیلمسازی را در عرض 2 سال طی کرد و در 1915 اولین فیلم خود را ساخت که البته مشخص نیست که «شغل جدید» او یا «خانه به دوش» فیلم اول اوستý گرچه هر دو در یک سال ساخته شدهاند. از آن سال به بعد دوره طلایی زندگی چارلی آغاز شده بود و تحمل رنجهای کودکیاش به بار نشسته بود. چارلی فیلمهای بسیاری ساخت که البته همگی توجه منتقدان را به خود جلب نکرد اما بیشتر فیلمهایش به هدف اولیهاش که همانا خنداندن تماشاگران بود، نائل شد. در میان آثار چاپلین همواره از فیلمهایی چون «جویندگان طلا»، «دلقک سیرک»، «عصر جدید»، «روشناییهای شب»، «زائر» و «دیکتاتور بزرگ» به عنوان شاهکارهای او یاد میشود. یکی از بزرگترین ویژگیهای شخصی چارلی در پس شخصیت هنری و سینماییاش، شخصیت اخلاقیاش بود که او را به صورت یک انسان بزرگ نشان میداد و او را به سمت «والا بودن» سوق میداد. او دیدگاههای اخلاقی خود را به شکل پیام در فیلمها و حرکاتش طراحی میکرد و به شکل کاملاً هجوآمیزی نشان میداد. فقر، نابرابری، انسان دوست و چندین مفهوم برتر دیگر، محور فیلمهای چاپلین را تشکیل میداد. به همین دلیل زندگی و اخلاقیات چارلی چاپلین بعدها مورد توجه بسیاری از اندیشهپروران قرار گرفت و کتابها و مقالات بسیاری درباره وی نوشته شد. شاید بتوان او را یک «دلقک متفکر» نامید که از سویی مورد توجه اهالی سینما و از سویی دیگر مورد توجه انسانشناسان بوده است! تفکر او در سینمای کمدی به قدری عمیق بود که مفاهیم مورد توجه او میتوانست در هر فرهنگی از این جهان پهناور رخنه کند و منشاء اثر باشد بهطوری که میتوان به جرأت گفت: تمام کسانی که تلویزیون در اختیار دارند، چارلی چاپلین را میشناسند و بیشتر مردم میدانند که در پس لبخند سادهلوحانه ا و چه گوهر تابناکی نهفته است. «او یک عمر مردم را خنداند و خودش در خفا گریست!»

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 23