مجله نوجوان 14 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 14 صفحه 34

جهان قرآن مصور است (آسمانیها) شب فرو میافتد و من تازه میشوم از اشتیاق بارش شبنم نیلوفرانه به آسمان دهان باز میکنم ای آفرینندة شبنم و ابر آیا تشنگی مرا پایان میدهی؟ تقدیر چیست؟ میخواهم از تو سرشار باشم جهان، قرآن مصور است و آیهها در آن به جای ا ین که بنشینند، ایستادهاند درخت یک مفهوم است دریا یک مفهوم است جنگل و خاک و ابر خورشید و ماه و گیاه با چشمهای عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 14صفحه 34