مجله نوجوان 244 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 244 صفحه 6

آفتاب مهربانی شمهای از مرتبت حضرت زهرا علیهالسلام از دیدگاه فرزندش امام خمینی(س) افتخار خاندان وحی اگر روزی باید روز زن باشد، چه روزی والاتر و افتخارآمیزتر از روز ولادت باسعادت فاطمة زهرا ـ سلامالله علیهاست. زنی که افتخار خاندان وحی [است] و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز میدرخشد. صحیفه امام؛ ج 12، ص 274 نمونة انسان کامل روز بزرگی است، یک زن در دنیا آمد که مقابل همة مردان است. یک زن به دنیا آمد که نمونة انسان است. یک زن به دنیا آمد که تمام هویت انسانی در او جلوهگر است. پس روز، روز بزرگی است؛ روز شما زنان است. صحیفه امام؛ ج 7، ص 341. والاترین روز روز ولادت سرتاسر سعادت صدیقة طاهره که والاترین روز برای انتخاب روز زن است، به ملت شریف ایران، خصوصاً زنان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم. این ولادت با سعادت در زمان و محیطی واقع شد که زن به عنوان یک انسان مطرح نبود و وجود او موجب سرافکندگی خاندانش در نزد اقوام مختلف جاهلیت به شمار میرفت. در چنین محیط فاسد و وحشتزایی، پیامبر بزرگ اسلام دست زن را گرفت و از منجلاب عادات جاهلیت نجات بخشید. و تاریخ اسلام گواه احترامات بیحد رسول خدا صلیالله علیه و آله ـ به این مولود شریف است، تا نشان دهد که زن، بزرگی ویژهای در جامعه دارد که اگر برتر از مرد نباشد، کمتر نیست. پس این روز، روز حیات زن و روز پایهگذاری افتخار و نقش بزرگ او در جامعه است. صحیفه امام؛ ج 14، ص 316. عنصر تابناک زیربنای فضیلت انسانی مبارک باد بر ملت عظیمالشأن ایران بویژه زنان بزرگوار «روز مبارک زن»؛ روز شرافت عنصر تابناکی که زیربنای فضیلتهای انسانی و ارزشهای والای خلیفهالله در جهان است. و مبارکتر و پربهاتر انتخاب بسیار والای روز بیستم جمادیالثانی است، روز پرافتخار ولادت زنی که از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود است. صحیفه امام؛ ج 16، ص 192. یک انسان به تمام معنا تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمة زهرا ـ سلامالله علیها ـ جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است؛ یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخة انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولی نیست؛ او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهی جبروتی در صورت

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 244صفحه 6