مجله نوجوان 244 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 244 صفحه 26

داستانک ها محمدرضا شمس شریک بد آمل دهقان زمینش را شخم می زد. خرس از راه رسید. گفت : من کمکت می کنم زمین را شخم بزنی. به جاش هر چی کاشتی شریک. دهقان از ترس، قبول کرد. با هم مشغول شخم زدن شدند. یک دفعه لنگار خش شکست. دهقان به

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 244صفحه 26