مجله نوجوان 244 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 244 صفحه 28

انار و ماهی استان گیلان جوی آبی بود که کنارش هم درخت اناری قد کشیده بود. روی درخت چندتایی انار بود و توی آب چندتایی ماهی . ریشه درخت از زیر زمین داخل آب شده بود. ماهیها چندین بار به انارها پیغام داده بودند که پایتان را از خانه ما بکشید بیرون اما آنها محل نکرده بودند. ناچار ماهیها نقشه کشیدند که پای درخت انار را بجوند. داد انارها به هوا رفت که این چه کاری است میکنید. ولی این بار ماهیها اعتنایی نکردند. انارها تهدید کردند و ماهیها گفتند هر کاری میخواهید بکنید.انارها نقشه کشیدند و یکی از آنها از جانش گذشت و از آن بالا خود را انداخت روی یکی از ماهیها و سرش را شکست. خون به راه افتاد طوری که آب

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 244صفحه 28