مجله نوجوان 244 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 244 صفحه 31

حمید قرایی یکی از جوانان شایسته این دوره از مسابقه ها بود که با جدیت تمام مشغول تماشای نبرد بقیه مردان آهنین بود. روح اله داداشی قویترین مرد ایران در سال 89 و نفر اول مسابقه ها است که شایسته ی دریافت چنین عنوانی بود. بدون شک پدیده ی این دوره از مسابقه ها محسن آخوندی بود. کسی که برای نخستین حضورش در این رقابت ها توانست با کسب عنوان پنجمی بر تمام پیشداوری ها خط بطلان بکشد. قرایی در حال امضا دادن به نوجوانی است که از مسافتی دور برای دیدن او به شهرک سینمایی غزالی آمده بود. ناصر پور علیفرد رییس، حسن افضلی نایب رییس و محمدرضا نصراله زاده مشاور فرهنگی و مدیر روابط عمومی فدراسیون، رقابت مردان آهنین را زیر نظر دارند. مسلم دارابی نفر دوم مسابقه ها در شکل و شمایلی جدید. مسلم دارابی فکورانه چشم به جدال حریف هایش با پولاد سرد دوخته است. مهرداد باجلان اگر قدری خوش شانس تر بود می توانست در این رقابت ها به عنوانی بهتر از سومی دست پیدا کند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 244صفحه 31