معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1381

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب

نام کتاب:‏ خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (تبیان دفتر بیست و ششم) ‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / پائیز 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 273 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 11000 ریال ‏

نام کتاب:‏ متین (فصلنامه) ‏

ناشر:‏ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ‏

چاپ:‏ ابلاغ ‏

شماره:‏ پانزده و شانزده ‏

تعداد صفحات:‏ 298 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 7500 ریال ‏


نام کتاب:‏ امام خمینی و نهادهای انقلاب اسلامی (تبیان دفتر سی و هشتم) ‏

تدوین:‏ مهدی حاضری ‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / تابستان 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 329 صفحه ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 12500 ریال ‏

نام کتاب:‏ امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (تبیان دفتر چهل و دوم) ‏

تدوین:‏ فروغ السادات رحیم پور ‏

ناشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / تابستان 81 / 5000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 603 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 18500 ریال ‏


نام کتاب:‏ آسمانی ها (مجموعه شعر دفاع مقدس) ‏

اثر:‏ رضا اسماعیلی ‏

ناشر:‏ مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی پازینه ‏

چاپ:‏ میعاد ‏

نوبت چاپ:‏ اول / 1381 / 5000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 119 ‏

قطع:‏ رقعی ‏

قیمت:‏ 5500 ریال ‏

نام کتاب:‏ صد کلام، صد خاطره ‏

به کوشش:‏ رضا اسماعیلی ‏

تهیه کننده:‏ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ‏

ناشر:‏ جابر ‏

چاپ:‏ یگانه ‏

نوبت چاپ:‏ اول / تابستان 79 / 5000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 136 ‏

قطع:‏ رقعی ‏


نام کتاب:‏ حقوق مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینی ‏

مؤلف:‏ سیف الله صرامی ‏

ناشر:‏ ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد میلاد امام خمینی (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / تابستان 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 218 ‏

قطع:‏ رقعی ‏

قیمت:‏ 5500 ریال ‏

نام کتاب:‏ اندیشه های اجتماعی امام خمینی ‏

مؤلف:‏ مهدی مهریزی ‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) ‏

چاپ:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 121 ‏

قطع:‏ رقعی ‏

قیمت:‏ 5500 ریال ‏


نام کتاب:‏ قرائت امام خمینی از سیاست‏

مؤلف:‏ علی اصغر توحدی ‏

ناشر:‏ معاونت پژوهشی، انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 2000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 232 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ 12000 ریال ‏

نام کتاب:‏ تقریرات فلسفه امام خمینی، شرح منظومه (1) ‏

مؤلف:‏ آیت الله سیدعبدالغنی اردبیلی ‏

تحقیق و نشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 410 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

قیمت:‏ دوره سه جلدی گالینگور 60000 ریال، دوره شومیز 50000 ریال ‏


نام کتاب:‏ تقریرات فلسفه امام خمینی، شرح منظومه (2) ‏

مؤلف:‏ آیت الله سیدعبدالغنی اردبیلی ‏

تحقیق و نشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 630 ‏

قطع:‏ وزیری ‏

نام کتاب:‏ تقریرات فلسفه امام خمینی، شرح منظومه (3) ‏

مؤلف:‏ آیت الله سیدعبدالغنی اردبیلی ‏

تحقیق و نشر:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏

چاپ:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج ‏

نوبت چاپ:‏ اول / بهار 81 / 3000 نسخه ‏

تعداد صفحات:‏ 661 ‏

قطع:‏ وزیری‏

‎ ‎