می خوانید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

می خوانید

در این شماره می خوانید :

مقـالات / 3

‏1-  سیمای انسان قرآنی در آینه گفتار و رفتار امام خمینی، محمدرضا حشمتی / 4‏

‏2-  مهجوریت قرآن و راه های بازگشت به آن از منظر امام خمینی، کبری طاهری نژاد / 21‏

‏3- مادر و مادری در اندیشه  امام خمینی، قدرت الله عفتی / 54‏

‏4- افراطی گری، محصول تفکر فرقه ای، احسان احمدی / 80‏

‏5- یادی از مرحوم محمدحسن اعرابی، علی حائری مجد / 111‏

‏ ‏

گفتگو / 125

‏1- ‏‏شأن و منزلت مجلس (مصاحبه با حجت الاسلام محمد رجایی، نماینده مجلس شورای اسلامی)‏‏ / 126‏

‏2- ‏‏مردم در رأس امور و مسایل مهم کشور هستند(مصاحبه با حجت الاسلام روح الله بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی) / 140‏

‏3- مردمی ترین و  بانفوذترین رهبر(مصاحبه با هاملت چیپاشویلی نماینده مجلس گرجستان) / 147‏

‏ ‏

ادب و هنر / 155

‏1-  سپیده دم، مشفق کاشانی / 156‏

‏2- از نسل عزیز سرفرازان، حسن اجتهادی / 158‏

‏3- آئین این قبیله  عاشق، خلیل ذکاوت / 159‏

‏4- کبوتر شعر، محمد حسین ابراهیمی / 164‏

‏5- به امام آینه ها، علی سلیمانی / 166‏

‏و...‏

‏ ‏

نامه، گزارش، اخبار و ... / 169

‏1- گلزار نامه ها (64)، ترجمه چند نامه خارجی / 170‏

‏2- باب این همایش باز خواهد ماند(گزارشی از همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی) / 183‏

‏3- شیخ عارف (مروری بر زندگی آیت الله شاه آبادی)، داود رضایی چراتی / 208‏

‏4- این سخن از حضرت امام نیست!، پاسخ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) به کیهان / 239‏

‏5- پاسخ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) به ادعای واهی تارنمای بی بی سی / 241‏

‏6- سیری در آثار شهید آیت الله سید مصطفی خمینی، محمد کاظم تقوی / 250‏

‏7-  حقوق مردم و حکومت دینی (سخنان آیت الله سید حسن خمینی) / 263‏

‏8- معرفی کتاب / 269‏

‏و...‏

‎ ‎

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‏