از نسل عزیز سرفرازان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : اجتهادی، حسن

از نسل عزیز سرفرازان

از نسل عزیز سرفرازان

‏ ‏

‏ناگاه به بام شک شکافی دادیم‏

‏با اهرمنان شب مصافی دادیم‏

‏خورشید خروشندۀ خونین ـ دل را ـ‏

‏در بارگه یقین طوافی دادیم‏

‏ ‏

‏**‏

‏ ‏

‏این زورق دل عنان نمی پیچاند‏

‏بی باک به دریاچۀ خون می  راند‏

‏گر شعلۀ تن رسد به خاموشی مرگ‏

‏خاکستر من نام تو را می خواند‏

‏ ‏

‏**‏

‏ ‏

‏سوزندگی تنور خونم در عشق‏

‏تخمیر خمیرۀ جنونم در عشق‏

‏از نسل عزیز سرفرازان شهید‏

‏مولای بزرگ، رهنمونم در عشق‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏                                             حسن اجتهادی‏

 

‎ ‎