پرده یقین / بی گل خورشید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : کاشانی، سپیده

پرده یقین / بی گل خورشید

‏ ‏

‏دو قطعه شعر از سپیده کاشانی‏

‏ ‏

‏ ‏

پردۀ یقین

‏ ‏

‏ ‏

‏رهبرا از پی فرمان تو برخاسته ایم‏

‏باغ خاطر به گل مهر تو آراسته ایم‏

‏تن خاکی به ره و رأی تو بردیم ز یاد‏

‏جان از این پیرهن عاریه پیراسته ایم‏

‏به چراغانی چشمان یتیمان سوگند‏

‏ما به لطف تو کمر بسته و برخاسته ایم‏

‏به خدایی که نه آغاز و نه انجام او راست‏

‏ما به مهر تو فزودیم، کجا کاسته ایم؟‏

‏بیعت ما و تو، عهدی است که در برکه ی اشک‏

‏ریشه بسته است و دوامش به دعا خواسته ایم‏

‏گفتی از منزل اول ره مقصد دور است‏

‏گرچه صعب است، همان رهرو نوخاسته ایم‏

‏خصم را خاری و، گلزار ولا را گل سرخ‏

‏ای گل سرخ، وطن را به تو آراسته ایم‏

‏هان «سپیده» به ثبات قدم این راه بپوی‏

‏پشت این پرده یقین است، در آن راه بجوی‏‏ ‏

«بی گل خورشید»

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏‏هلا! ای سایه سبز خدایی‏

‏چه سنگین است بار این جدایی‏

‏شب سوگت چه تاریک است و غمگین ‏

‏کجایی آفتاب ما، کجایی؟‏

‏ ‏

‏تو یار ما و ما یار تو بودیم‏

‏سرا پا شوق دیدار تو بودیم‏

‏به نامحرم نگفتی راز مستی‏

‏که ما آگه ز اسرار تو بودیم ‏

‏ ‏

‏شهیدان خدایی! رهبر آمد‏

‏طبیب لاله های پرپر آمد‏

‏شقایق های عاشق گل بپاشید‏

‏قیامت قامت گل پرور آمد‏

‏ ‏

‏جماران! خانه ی امید، چونی؟‏

‏جماران! با دل نومید، چونی؟‏

‏شب ای شب بانگ یا رب یا ربش کو؟‏

‏جماران! بی گل خورشید، چونی؟‏

‏ ‏

‎ ‎