تأثیر قرآن بر انقلاب امام خمینی در احیای تمدن اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : نزیها علی صالح

تأثیر قرآن بر انقلاب امام خمینی در احیای تمدن اسلامی

تاثیر قرآن بر انقلاب امام خمینی در احیا‍ی تمدن اسلامی

‏□دکتر نزیها علی صالح


‏برخی محققین غربی مدعی هستند کاربرد قوانین اسلامی که در قرآن آمده است تنها مربوط به گذشته دور بوده و در عصر حاضر قابل اجرا نیستند. آنها همچنین اذعان می کنند که تمدن اسلامی تمدنی عقب مانده و آمیخته به جهل است و به زور شمشیر و راهزنانی که با هم متحد بودند، گسترش یافته است.‏

‏از نظر آنان قرآن به مسلمانان آموخت که چگونه بر دنیا غلبه کنند و آن را امپراطوری خود قرار دهند و قوانین خود را بصورت سخت و با فشار مردم به اجرا در آورند. ‏‏(گراهام، 2006م، ویراست اول، ص 11)‏

‏اما دیگر محققین غربی، به نتایج قرآنی واقفند، آنها درباره تمدن اسلامی و شکوفایی علمی و منحصر بفرد بودن آن نسبت به سایر تمدن ها خصوصاً در تلفیق ذهن و روح مطالب زیادی نوشته اند. آنها همچنین در کتب خود تأیید می کنند که روشنگری در غرب به خاطر اسلام بوده و در واقع اسلام تمدن را به غرب آورد.‏

‏همانگونه که مارک گراهام در کتاب خود تحت عنوان "چگونه اسلام جهان نوین را خلق کرد" نوشته است: اسلام با بکارگیری تعالیم قرآنی، جهان نوین و امروزی را بوجود آورد و در ‏‏اروپا و کشورهای غربی موجب رنسانس و احیای تمدن شد.‏


به باور مسلمانان و بر اساس آنچه که در قرآن آمده است خداوند وعده داد که به مسلمانان قدرت خواهد داد تا پیام اسلام را به گوش همه برسانند به گونه ای که این دین در دنیا سربلند باقی خواهد ماند. قرآن کریم به وضوح بر نیازهای بشر در جامعه و توسعه ابعاد سیاسی و اقتصادی جوامع بشری تأکید می ورزد.‏

‏با وجود همه اختلافات ما شاهد یک الگو همانند انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی بودیم که در سطح بین المللی و علمی درخشید و در حقیقت یک نمونه موفق در بیداری اسلامی در جهان اسلام است.‏

‏امام خمینی ثابت کرد که با پیروی از احکام قرآن می توان آسایش و سعادت مردم را در دنیا و آخرت تأمین کرد.‏


کلید واژگان:‏ قرآن کریم، امام خمینی، تمدن اسلامی، رنسانس، علوم، تاریخ، زندگی اجتماعی در اسلام، انقلاب ایران، چالش ها‏

‎ ‎