امام خمینی و مفهوم قرآنی مستضعفین با رویکرد پست مدرنی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : لیمبا، منصور

امام خمینی و مفهوم قرآنی مستضعفین با رویکرد پست مدرنی

امام خمینی و مفهوم قرآنی مستضعفین با رویکرد پست مدرنی

‏□ منصور لیمبا‏

 

‏امام خمینی با بکارگیری استعاراتی همچون ضعیف وقوی، ادعای غرب مبنی بر ابر قدرت جهانی را به چالش کشیده است.‏

‏ایشان قطب بندی و دسته بندی های فرهنگی غرب در برابر دیگران، تمدن در برابر توحش و... را زیر سوال برده است.‏

‏امام بر خلاف نظرات برخی مسلمانان که تلاش می کنند اسلام را بصورت کلیشه ای از مفاهیم و منطق غربی بیان کنند، گفتمانی را مطرح می سازد که درآن هیچ گونه ارجاعی به دکترین ها و خط مشی های سیاسی غربی داده نمی شود.‏

‏بطور خاص بنیانگذار جمهوری اسلامی مفهوم قرآنی مستضعفین را در برابر مستکبرین قرار می دهد نه به آن معنای مدرنیته حاکمیت دولت- ملت.‏

‏ایران براساس سیاست خارجی خود تلاش می کند که راه را برای شکل گیری امت واحده هموار ساخته و بر تداوم مبارزه برای آزادسازی تمام محرومان و مستضعفان جهان تاکید می ورزد.‏

‏تحقق سعادت بشری در یک جامعه انسانی، استقلال و آزادی و حاکمیت عدالت و حقیقت به عنوان حقوق کل مردم جهان از آرمان های جمهوری اسلامی است.‏

‏مفهوم مستضعفین به تعبیر "رورتی" معنای غائی و اتم کلمه است. در این ساختار مفهوم "خود در برابر دیگری" تغییر یافته و با حذف ساختار قبلی و بازتعریف ساختار جدید، مفهوم اسلام جایگزین مفهوم مدرنیته شده است.‏

کلید واژگان:‏ امام خمینی، مستضعفین، پست مدرنیسم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏

‏ ‏

‎ ‎