عکس های منتشر نشده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

عکس های منتشر نشده

عکس های منتشرنشده

 

امام در سال 1357، پاریس، نوفل لوشاتو

‏ ‏

امام در سال 1357، پاریس، نوفل لوشاتو


امام در سال 1357، پاریس، نوفل لوشاتو

‏ ‏

امام در سال 1357، پاریس، نوفل لوشاتو

تهیه کننده : آرشیو معاونت فرهنگی هنری: علی صفری

‎ ‎