معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1394

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب

‏ ‏

 

نام کتاب : هفت اقلیم

نویسنده‏ : مهدی حاضری، مهدی رجایی نژاد‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول، 1394‏

قطع‏ : رقعی‏

تعداد صفحات‏: 402‏

قیمت‏: 16000 تومان ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

نام کتاب : دفاع تبلیغی و تبلیغ دفاعی

‏مؤلف: علی میرزایی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1394‏

قطع‏ : رقعی‏

تعداد صفحات‏: 178‏

قیمت‏: 9800 تومان‏

‏ ‏


نام کتاب:  هوای وصال

مؤلف: محمد رجایی نژاد

‏ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

‏نوبت چاپ : اول ، 1394‏

‏قطع: رقعی‏

‏تعداد صفحات: 229‏

‏قیمت: 9500 تومان ‏

 

 

 

نام کتاب : تحجر و تحجر گرایی در منظومه فکری امام خمینی

‏نویسنده: محمد رجایی نژاد‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1394‏

قطع‏ : رقعی ‏

تعداد صفحات‏: 161‏

قیمت‏: 7500 تومان ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب : کوثر فقه: شرح تحریرالوسیه(3)

‏نویسنده: علی محمد خراسانی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ،1394‏

قطع‏ : وزیری ‏

تعداد صفحات‏: 591‏

قیمت‏: 36000 تومان ‏

 

 

 

 نام کتاب : کوثر فقه: شرح تحریرالوسیه(4)

‏نویسنده: علی محمد خراسانی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول، 1394 ‏

قطع‏ : وزیری ‏

تعداد صفحات‏: 651‏

قیمت‏: 40000 تومان ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

نام کتاب : کوثر فقه: شرح تحریرالوسیه(5)

‏نویسنده: علی محمد خراسانی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول، 1394‏

قطع‏ : وزیری ‏

تعداد صفحات‏: 639‏

قیمت‏: 38000 تومان ‏

 

 

 

 

نام کتاب : کوثر فقه: شرح تحریرالوسیه(6)

‏نویسنده: علی محمد خراسانی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1394‏

قطع‏ : وزیری ‏

تعداد صفحات‏: 492‏

قیمت‏: 31500 تومان ‏

‎ ‎