حضور: ج. 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1375

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

حضور: ج. 18

بسم الله الرحمن الرحیمحضور‏صاحب امتیاز: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏مدیر مسئول و سردبیر: حمید انصاری‏

‏زیر نظر هیئت تحریریه‏

‏قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: منوچهر اکبری‏

‏هماهنگی و تدوین: ابوالفضل مروی‏

‏طراح گرافیک: حمیدرضا رحمانی‏

‏تک‏‏ ‏‏شماره: 300 تومان‏

‏□ نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است / □ مقالات ارسالی مسترد نمی گردد / □ حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است. ‏

‏□ نشانی: تهران، خیابان شهید باهنر ـ خیابان یاسر ـ تلفن: 2288693 ـ فاکس: 2281671‏