چهار رباعی از ایرج قنبری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1392

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : قنبری، ایرج

چهار رباعی از ایرج قنبری

چهار رباعی از ایرج قنبری

‏ ‏

نگاه توفانی

‏محراب هلال چین پیشانــی اوست‏

‏دریــا اثــر نگاه تــوفــانــی اوست‏

‏در حسرت دیدار جمـالش هر شب‏

‏صدها صدها ستاره قـــربانی اوست‏

‏ ‏

نور ناب

‏چون آینــه، نــور نــاب در دل دارد‏

‏چــون جوبــاران شتـاب در دل دارد‏

‏سرشارتر از ستـــاره روشنتــر از آب‏

‏مـاهی است که آفتــاب در دل دارد‏

‏ ‏

آینه گردان

‏بانــوی فلـــق آینــه گــردان شمـاست‏

‏نه خیمــه آسمــان چــراغــان شماست‏

‏مهتاب که جـان پاکی و عــریانی است‏

‏پــروردۀ آفتـــــاب دامـــان شمــاست‏

‏ ‏

چشم بارانی

‏این جــلوۀ مهر یا که پیـشانی توست‏

‏وین روح نسیم یا که عـریانی توست‏

‏ای نبض طــراوت ســحـر در نگهت‏

‏خورشــید اسـیر چشم بارانـی توست‏

‎ ‎