مبارز صادق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1395

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

مبارز صادق

مبارز صادق

یادگار گرامی امام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز به عیادت برادرم جناب آقای مرتضی نیلی رفتم. ‏

‏مرتضی نیلی از مقاوم ترین مبارزین و از شکنجه دیدگان ساواک است. حاج آقا مرتضی به سبب آنکه روزهـای اول انقـلاب لباس یک سرگرد را پوشـیده و با هـمان لـباس به لیـبی رفته بـود، به سرگرد نیلی مشهور شده بود؛ درجه ای که بعدها خود به خـود ترقـی کرد و به سـرداری ارتـقاء‏

‏ ‏

‏ ‏

‏یافت. این بزرگوار یک ریال از جمهوری اسلامی نگرفته است و در سال های نخست انقلاب زمین های مادری اش در اصفهان را هم بین فقرا تقسیم کرده است.‏

‏آقا مرتضی از زمره ثابت قدم هایی است که محبتش هیچ شائبه ای ندارد و در ارادت به امام و رفاقت با یاران امام هیچ نفع و ضرری را محاسبه نمی کند. خدایش به سلامت دارد.‏

‎ ‎