معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1391

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب 

 

 

نام کتاب ‏: ولایت تکوینی از دیدگاه قاضی سعید قمی و امام خمینی‏

BOOK4

نویسنده‏ : شهلا یزدان پناه‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه‏

‏ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول، 1391‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 295‏

قیمت‏: 10000 تومان ‏

BOOK2

نام کتاب ‏: تحلیل سبک و اصالت سبک اشعار امام خمینی‏

نویسنده‏ : رحمان عزیزی‏

ناشر‏: پژوهشکده امام خمینی و  انقلاب اسلامی‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1391‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 157‏

قیمت‏: 9500 تومان ‏

‏ ‏

BOOK1

نام کتاب ‏: جستارهای روشی در علوم اجتماعی‏

نویسنده ‏: محمد رضا طالبان‏

ناشر‏: پژوهشکده امام خمینی و  انقلاب اسلامی‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1391‏

قطع‏ ‏:‏ وزیری‏

تعداد صفحات‏: 346‏

قیمت‏: 12000 تومان ‏

 

 

BOOK5

نام کتاب ‏: عرف عرفه (مجموعه مقالات و سخنرانیهای ‏

‏همایش عرفان عاشورا با محوریت دعای عرفه)‏

تدوین‏ : فاطمه طباطبایی‏

ناشر‏: پژوهشکده امام خمینی و  انقلاب اسلامی‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1391‏

قطع‏ : رقعی‏

تعداد صفحات‏: 224‏

قیمت‏: 5800 تومان ‏

 

 

 

 

اندیشه های ارتباطینام کتاب‏: اندیشه های ارتباطی حضرت امام خمینی (مجموعه مقالات)‏

به کوشش‏: هوشمند سفیدی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه‏

‏ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1391‏

قطع‏ : رقعی‏

تعداد صفحات‏: 281‏

قیمت‏: 8000 تومان ‏

‏ ‏


bookنام کتاب ‏: زندگی مصور امام خمینی(4)، فصل دانایی‏

تألیف و تصویرگری‏: ‏

‏محمد اجاقی، حسن سلطانی، سحر فتاحی، احمد رفیعی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه‏

‏ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول ، 1391‏

قطع‏ : خشتی‏

تعداد صفحات‏: 47‏

قیمت‏: 3900 تومان ‏

‏ ‏

‏ ‏

BOOK3

نام کتاب ‏: زندگی مصور امام خمینی(6)، دور از وطن‏

تألیف و تصویرگری‏: محمد اجاقی، حسن سلطانی، سحر فتاحی ‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه‏

‏ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول، 1391‏

قطع ‏: خشتی‏

تعداد صفحات‏: 45‏

قیمت‏: 3900 تومان ‏

‏ ‏

‎ ‎