گزیده ای که خدا برگزیده می آید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1390

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : مردانی، نصرالله

گزیده ای که خدا برگزیده می آید

گزیده ای که خدا برگزیده می آید


taz7

صدای سم سمند سپیدۀ می آید

یلی که سینۀ شب را دریده می آید

گرفته بیرق تابان عشق را بر دوش

کسی که دوش به دوش سپیده می آید

طلوع برکۀ خورشید تابناک دل است

ستاره ای که ز آفاق دیده می آید

بهار آمده با کاروان لاله به باغ

به دشت ژاله گل نو دمیده می آید

به سوی قلۀ بی انتهای بیداری

پرنده ای که به خون پرکشیده می آید

در آن کران که بود خون عاشقان جوشان

شهید عشق،سر از تن بریده می آید

به پاسداری آیین آسمانی ما 

گزیده ای که خدا برگزیده می آید

نصرالله مردانی

 

 

 

 

‎ ‎