بیا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1390

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : صابریان، فهیمه

بیا

‏چند قطعه شعرازکتاب " امام گل سرخ"، مجموعه اشعار شاعران استان فارس در باره امام خمینی (س)‏

‎ ‎

‏ ‏

‎ ‎

بیا          

بیا که بی تو ندارد دلم صفای همیشه

تو در وجود منی باز پا به پای همیشه

همیشه جای تو بر چشم بود و یاد تو در دل

کنار یاد تو داغی ز داغ های همیشه

کنار پنجرۀ چشمم ای صلابت دریا 

نشسته ای چو همان یار و آشنای همیشه

کنار میله زندان چشم مانده ام این بار

که شعر عشق بخوانی تو با صدای همیشه

درون قلب پریشم بشین که جای تو آنجاست

انیس خاطر من باش تا کرانه های همیشه

به انتظار وصالت چو کوه خواهم ماند

بیا که با تو بخوانم گل دعای همیشه

‏ ‏

‏فهیمه صابریان‏

‎ ‎