انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1373

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : نعمتی زاده، محمدرضا

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی 

□ محمد رضا نعمتی‌زاده 

 

ما انقلاب کردیم

و آفتاب قرآن بر دوش

تا دوردست ظلمت را ندیم

و غاصب خلافت الله را

با حکم پیر

که از ندای قرآن، الهام می‌گرفت

تا دوردست دنیا تاراندیم

ما امتی بزرگ و خردمند

قائل به حق

با حکمت الهی قرآن

آئین رستگاری انسان


که بر دل محمد(ص) نازل شده است

با انقلاب‌های مداوم

در این نبرد مردی و نامردی

در جنگ حق و باطل

با عشق حق مطلق

تعویذ اسم اعظم بر بیرق نبرد

تعبیر و عده‌های خدا در کلام قاطع مصحف

آزادی و سعادت این خاکدان جهان

آزادی و رهائی انسان نومید منتظر

دنیای پر کشاکش در حال انفجار

وقت ظهور قایم موعود گلزار جامعیّت هر 

جامعه 

صف صف بسوی کعبه، نماز بلند واجب

ذکر پس از نماز جماعت، شعر من و 

 


شماست 

تصویری از عدالت زیبای مستقر

آبادی جهان

آی خواننده

عاشق والای شعر، 

ای شنونده، 

من، با دمیدن گل شعر از تب بلوغ

تصویرهای صادق آینده را تعبیر راست

تعبیر راست دیده‌ام از خواب‌های بسیار

از خواب‌های بیداری

وقت بلوغ درد در خواب‌های پرهیجان نبوغ

وقت هجوم الهام، 

پیچیده در دوائر الهام، 

پیچیده در دوائر نامحدود

 


بسیار آشکاره و بسیار بیشماره دیده‌ام

و در هزار و سیصد و پنجاه و چهار

در نیمه بهار

در سن چل چلی

در چلچلان سن

در شعر: پیشگوی بزرگم، آینده را

با گریه و تغنّی، گفتم شوریده‌وار

در یوم وقت نزدیک

سیمرغ شعر من

آینده و حوادث آینده مبارک را

با چشم‌های بیدار

در جام، دیده، 

جام جهان‌بین

آمین