گفتگو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1373

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

گفتگو

گفتگو

 

□ پروفسور انیس امین کاریچ

وزیر فرهنگ و هنر بوسنی

 

□ دکتر سید حسن عارفی

پزشک معالج حضرت امام