میزگرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1373

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

میزگرد

میزگرد

□ استاد شیخ ابراهیم زاک زاکی

□ دکتر مخلص جده

□ استاد قاسم مکی بغدادی