دیدگاههای مقام معظم رهبری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1373

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

دیدگاههای مقام معظم رهبری

اشاره:

فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز.

□ ملت ایران اسلام را انتخاب کرده، کسی اسلام را به ملت ایران تحمیل نکرده است. ملت حکومت اسلامی را هم خود انتخاب کرده است. خود ملت نظام جمهوری اسلامی، مبارزه، فضای آزاد امروز و استقلال از قدرت‌های بزرگ را انتخاب کرده است. مگر کسی امروز در ایران جرأت دارد دم از وابستگی به یک قدرت و یک جناحی در دنیا بزند. این ملت جوابش را می ‌دهد. 

□ یک اصلی بر تفکر ما مسلمانها حاکم است و آن اصل عبارت است از نفرت از ظلم و ظالم و مقابله با ظلم و ظالم در هر جای دنیا. شما ببینید آمریکائیها چقدر ظلم کردند. چقدر ظالم‌پروری کردند. چقدر ملتها را مظلوم کردند. با مردم فلسطین چه کردند. اسرائیل را چگونه پر و بال دادند. با لبنانی‌ها چه کردند ... 

با ملتهای ضعیف چه کردند. 

□ البته آمریکائیها که می‌گوئیم، مرادمان ملت آمریکا نیست مراد همان رژیم آمریکا و گردانندگان سیاستهای آمریکاست. 

 □ وقتی در سال 57 مبارزه پیروز شد و به ثمر رسید در حقیقت یک انقلاب ضدامریکائی به ثمر رسیده بود. 

□ به سفارت آمریکا بحق گفته شده لان‍ه جاسوسی واقعاً هم مرکز جاسوسی بود. 

□ جنگ را علیه ایران آمریکائیها پشتیبانی کردند. 

□ آمریکائیها می‌گویند و بطور رسمی اظهار می‌کنند که آماده مذاکره با ایرانیم. مذاکره برای چه. 

چه مذاکره‌ای. ما کاری با شما نداریم. ما احتیاجی به شما نداریم ترسی از شما نداریم و هیچ محبتی هم به شما نداریم. 

□ وحدت کلمه را حفظ کنید. یاد امام و یاد پیشروان انقلاب و یاد شهدای بزرگوار و یاد صحنه‌های پرشور انقلاب و جنگ تحمیلی را در دانشگاه، حوزه و در محیطهای کار و زندگی زنده نگهدارید. 

□ هنوز هم ملت ایران از رژیم آمریکا میلیاردها دلار طلبکار است.