مجله نوجوان 185 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 185 صفحه 22

براي اعضاي كلوپ اعصاب نوردي حيم اعصاب نورد چند كيلو خرما چند كيلو كيك پيش از اين نيز در مورد محدوديت هاي سنّي در اعصاب نوردي صحبت كرده ايم . باز هم تأكيد مي كنم كه اعصاب نوردي هيچ محدوديت سنّي اي ندارد ، از يك بچّه كودك به دنيا نيامده تا يك آدمي كه سالهاست جانش را به جان آفرين تسليم كرده است ، همگي مي توانند اعصاب نوردي كنند . مثلاً بعضي از اموات هستند كه راه و بيراه به خواب اين و آن مي آيند و هِي اُرد مي دهند . بچّه كودكها هم هيچ محدوديتي براي اين كار ندارد؛ يعني هر وقت كه دلشان خواست عربده را آغاز مي كنند و هر وقت و هرجا كه صلاح ديدند «گلاب به رويتان» را وِل مي دهند و . . . . از همة اينها گذشته هميشه هم حق با آنهاست و ديگران بايد سرويس بدهند و رضايت بچّه كودك را جلب كنند . چند كيلو خرما براي مراسم تدفين ! يكي از مكانها و موقعيتهايي كه خيلي خيلي جا براي اعصاب نوردي دارد مراسم ختم و چلّه و . . . اينجور چيزهاست . مي خواهيد بفهميد كه واقعاً بازماندگان مرحوم چه قدر ناراحت هستند ، آيا ناراحتي شان بيشتر از فوت مرحوم است يا هزينه هايي كه روي دستشان گذاشته است يا اينكه از محتويان وصيت نامه دلخور هستند ، يك راه بيشتر وجود ندارد و آن هم اعصاب نوردي است . شما با اعصاب نوردي مي توانيد به لايه هاي دروني شخصيت افراد راه پيدا كنيد و آن را براي خود و ديگران آشكار سازيد . مرحلة اول اين است كه مثل كَنه به صاحب مرده بچسبيد و هِي او را دلداري بدهيد . در حالي كه از سجاياي اخلاقي مرحوم ياد مي كنيد و جاي خالي او را به ديگران يادآْوري مي كنيد يا خودتان را در بغل ولي دم بيندازيد و زار بزنيد يا باري دلداري او را در آغوش بكشيد و از او بخواهيد خوددار باشيد و خودش را كنترل كند و بداند كه دنيا به آخر نرسيده است ! راه بعدي اين است كه حسّاسيت صاحب عزا را نسبت به مال دنيا براي ديگران آشكار كنيد . براي اين كار هزار بار برويد و خرما برداريد و بخوريد يا 45 هزار بار دست كثيفتان را درون ديس حلوا بكنيد و ته حلوا را در بياوريد . سر ميز شام حتّي غذاي اضافي طلب كنيد و چند لحظه بعد دور دوم دوغ و نوشابة خود را هم تجربه كنيد . اگر

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 185صفحه 22