مجله نوجوان 185 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 185 صفحه 33

طراح جدول : ابولفضل رشنين افقي 1- يكي از همسايگان ايران- چاهي در نزديكي كعبه 2- پيامبران 3- زبان ناشنوايان 4- نوعي آب و هوا- پوشش پرندگان 5- مركز استان مازندران- نوعي وسيلة پرواز 6- نويسنده- محل دوران درو پنجره 7- اهل يمن- رواج 8- ضمير اشاره به دور- رياضي دان و فيلسوف يوناني 9- برابري بي انتها 10- وسيلة روشن كردن آتش 11- طناب وارونه - آب انگليسي عمودي 1- لاشخور- اسمي پسرانه 2- ضبط صوت همراه 3- شهري مرزي 4- يازده- نوعي عكس برداري پزشكي 5- مجراي آب زيرزميني- واسطه بين دو چيز 6- شاد- مملكت 7- ضرر- لباس شنا 8- كاشف اورانيوم- حرف فاصله 9- كثيف 10- يكي از آلات موسيقي 11- جهان باقي- تقسيم كننده فرم اشتراك مجله دوست نوجوانان براي جهان و حومه ! بهاي اشتراك تا پايان سال 1387 : هر شماره 3000 ريال مبلغ استراك را به حساب شماهر 5252 بانك صادرات ميدان انقلاب كد 76 به نام موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) وازير كنيد . (قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات در سراسر كشور) فرم اشتراك را همراه با رسيد بانكي به نشاني تهران ، خيان انقلاب ، چهار راه حافظ ، پلاك 962 امور مشتركان مجله دوست ارسال فرماييد . قابل توجه متقاضيان خارج از كشور ب هاي يك شماره هفتگي دوست خاورميانه (كشور هاي همجوار) 10000ريال اروپا ، آفريقا ، ژاپن 11000 ريال امريكا ، كانادا ، استراليا 12500 ريال بستگان هريك از افراد ساكن در خارج از كشور كه در ايران سكونت دارند مي توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واريز و سپس نشاني فرد خارج از كشور را به امور مشتركان مجله دوست ارسال كنند . مشتركين محترم استان اصفهان مي توانند مبلغ اشتراك خود رابه شماره حساب 01041187501004 قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي در ايران واريز كنند . آدرس : اصفهان- خيابان شيخ بهايي- مقابل بيمارستان مهرگان- نمايندگي چاپ و نشر عروج - تلفن : 03112364577 واحد اشتراك مجله دوست نوجوانان نام نام خانوادگي تاريخ تولد تحصيلات نشاني كدپستي تلفن شروع اشتراك از شماره تا شماره امضاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 185صفحه 33