مجله کودک 446 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 12

قسمتاول امیرمحمدلاجورد سفر به یک نقطه سرخ کوچک یک نقطه کوچولوی سرخ رنگ در دل آسمان سیاه شب. تصور اینکه آدم بتواند از زمین بلند شده و خود را به آن نقطه قشنگ و مرموز برساند خیلی رویایی است. اگر این اتفاق بیفتد دیگر آن نقطه سرخ کوچولو یک نقطه سرخ کوچولو نیست بلکه مریخ است که در زیر پای شماست. رویای پای گذاشتن بر سطح مریخ تا چندی دیگر رویا نیست. بعد از دستیابی به ماه، مریخ دومین جایی خواهد بود که فضانوردان بر سطح آن فرود خواهند آمد. در مسیر تحقق بخشیدن به این رویا، آدمیزاد در حال انجام کارهایی است. دیدار این هفته دوست با مهندس شهرام یزدانپناه، کارشناس هوافضا و در رابطه با پروژهای به نام «مارس 500» است. هواکشهای قرار داده شده در خروجی دود خودرو به منظور سرعت دادن به خروج گاز و دود، تعبیه شده بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 12