مجله کودک 446 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 18

قصّه­های زندگی امام خمینی نورچشمهایهمسایه در اردیبهشت سال 59، امام بعد از یک بیماری طولانی، به سفارش پزشکان به شمیران در شال تهران رفت و در روستای کوچک و زیبای «جماران» اقامت کرد. آقای حجتالاسلام امام جمارانی، که خانهاش در جماران بود، وقتی از آمدن امام باخبر شد، با خوشحالی به استقبال ایشان رفت و خانهاش را برای زندگی در اختیار خانوادهی امام گذاشت. بعد خودش خانهی دیگری را در کنار خانهی امام اجاره کرد و همسایهی امام شد. در آن وقت، آقای امام جمارانی، دختر کوچکی به اسم «فاطمه» داشت. فاطمه، طراح این خودرو، تأثیر زیادی از طراحان آمریکایی خودرو گرفته بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 18