مجله کودک 446 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 23

کاپوت بزرگ جلو که برای برداشتن آن 2 تا به آن زده شده بود از خصوصیات این خودرو به حساب میآمد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 23